Minų laukai yra skirti priešo judėjimo stabdymui. Strategiškai išdėstyti minų laukai neleidžia pėstininkams ir karinei technikai laisvai judėti. Tai gali pristabdyti karinių dalinių judėjimą arba pakeisti jų veržimosi kryptį. Įprastai minų lauko sukūrimas gali trukti ir kelias valandas, nebent tam naudojamos greitos minų paskleidimo technologijos.

M977 HEMTT sunkvežimis su Volcano minų paleidimo įrenginiu. (U.S. Army, Wikimedia)

Sausumo minas tikriausiai esate matę ne viename filme. Otavos sutartis, pasirašyta 1997 metais, draudžia prieš pėstininkus nukreiptų minų naudojimą, o Ženevos konvencija nepažymėtus minų laukus laiko karo nusikaltimu. Taip yra dėl to, kad pasibaigus karui minos dar daug metų išlieka pavojingos ir gali pakenkti civiliams. Tačiau ne visos šalys pasirašė Otavos konvenciją, todėl minos – ypač prieštankinės – vis dar yra labai strategiškai svarbus ginklas.

Minų sistema Volcano JAV buvo sukurta dar devintojo dešimtmečio pabaigoje. Tai – kapsulinė minų paskleidimo sistema, leidžianti greitai oro ar antžeminės technikos pagalba kurti minų laukus. Svarbiausias žodis čia – greitis. Minų laukai leidžia koreguoti priešo pajėgų judėjimą, bet tam, kad būtų efektyvūs, tą judėjimą reiki nuspėti. Situacija greitai keičiasi, todėl greitas minų lauko sukūrimas yra labai svarbus.

Užtaisoma Volcano sistema. (U.S. Army, Wikimedia)

Būtent tai ir daro Volcano ir panašios minų skleidimo sistemos. Volcano sistemą sudaro keliolika ar keliasdešimt aliumininių minų kanistrų, kurie plačiai paskleidžia prieš pėstininkus ir šarvuotą techniką nukreiptas minas. Volcano gali naudoti kelis skirtingus kanistrus, tačiau jie viasada yra 13 cm skersmens ir 61 cm ilgio. M87 kanistruose yra penkios prieštankinės ir viena prieš pėstininkus nukreipta mina. Tai – 12 cm skersmens minos ir skirtumas tarp jų yra tik detonavimui reikalinga jėga (svoris) bei sprogmenų kiekis. Prieštankinė mina turi 605 gramus sprogiosios medžiagos, prieš pėstininkus nukreipta mina – 412 gramų. M87A kanistrai yra panašūs, tačiau turi šešias prieštankines minas. Tup tarpu M88 ir M89 minų kanistrai yra skirti pratyboms.

Mokomoji mina – Volcano paleistos minos lieka ant žemės paviršiaus. (U.S. Army, Wikimedia)

Volcano paleidimo įrenginiai gali būti montuojami ant įvairios technikos. Sraigtasparniu kuriami minų laukai gali būti platesni, nors ir ne tokie tikslūs. Be to, ant žemės nepaliekami vikšrų ar ratų pėdsakai, kurie priešui gali pasirodyti įtartini. Tuo tarpu antžeminės technikos pagalba kuriami minų laukai yra tikslesni. Lengvai galima suformuoti saugius koridorius saviems bei sąjungininkų kariams.

Žinoma, Volcano kuriami minų laukai turi akivaizdžių trūkumų. Didžiausias iš jų – minos krenta tiesiai ant žemės. Tai yra saugu – mina yra automatiškai aktyvuojama tik po 2 minučių ir 15 sekundžių po paleidimo. Tačiau ant žemės paviršiaus gulinti mina yra lengviau pastebima. Kita vertus, tai yra priešo judėjimo kontrolės priemonė, o šį vaidmenį atlieka ir matomos minos.

Blackhawk sraigtasparnis su Volcano minų paleidimo įrenginiu. (U.S. Army, Wikimedia)

Volcano minos atlieka vieną iš kelių funkcijų – klaidinimo, nukreipimo, blokavimo, apsukimo – nuo to priklauso ir minų lauko tankis. Vidutiniškai prieštankinės minos skleidžiamos 0,72 minų kvadratiniame metre tankiu, priešpėstininkinės – žymiai rečiau. Minas skleidžianti antžeminė technika (pavyzdžiui, vikšrinė platforma M548 ar sunkvežimis M977) važiuoja 8-89 km/val. greičiu. Minos skrieja 25-60 metrų atstumu. 160 kanistrų (prisiminkite, kad kiekvienas turi po 6 minas) galima ištuštinti per maždaug 10 minučių.

Tuo tarpu UH-60 Blackhawk minas skleidžia skrisdamas 37-222 km/val. greičiu ir vieno skrydžio metu gali numesti net 960 minų. Žinoma, šis sprendimas nenaudojamas ten, kur veikia akyla priešo žvalgyba ir priešlėktuviniai ginklai.

Volcano sistema yra FASCAM (Family of Scatterable Mines) ginkluotės kategorijos dalis. FASCAM priklauso ir per 155 mm haubicas skleidiamos minos RAAMS ir ADAM, iš oro metamos minos GATOR ir dar keli ginklai. FASCAM šeimos minos turi vieną bendrą savybę – po nustatyto laiko jos susinaikina. Taip sumažinamas civiliams ir draugiškoms pajėgoms keliamas pavojus. Volcano skleidžiamų minų susinaikinimo laikmatis turi tris nustatymus – 4 valandų, 48 valandų ir 15 dienų. Šis laikas nustatomas prieš paleidimą.

Britų Shielder – Volcano minų skleidimo įrenginių versija. (Graeme Main/MOD, Wikimedia)

1995 metais Volcano sistema sudomino ir britus. Jie nuo 1999 metų naudojo Shielder minų skleidimo sistemas. Tai – šiek tiek modifikuoti Volcano įrenginiai, sumontuoti ant vikšrinės platformos Alvis Stormer. 2013 metais Shielder sistema jau buvo nurašyta, nors Pietų Korėjos ir JAV pajėgos ją vis dar naudoja.

PALIKTI ATSILIEPIMĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia