Gerame veiksmo filme šūviai atrodo labai tikroviški. Ginklas kilnojasi tarsi būtų veikiamas atatrankos, į šalis lekia tuščios tūtelės, viskas kliksi ir juda taip, kaip ir turėtų. Taip yra dėl to, kad filmuose naudojami tikri šaunamieji ginklai. Jie tiesiog užtaisomi tuščiais šoviniais.

Ar žinote, kodėl šovinių tūtelės įprastai gaminamos iš žalvario? O kuo šiuolaikinis bedūmis parakas skiriasi nuo to, kuris buvo naudojamas anksčiau?

Tikras šovinys susideda iš kelių dalių:

Šovinio sandara: 1 – kulka, 2 – tūtelė, 3 – parakas (ar panaši medžiaga), 4 – briauna, 5 – kapsulė. (Girx, Wikimedia(CC BY-SA 3.0)

Reikia pasakyti, kad ir šovinių būna įvairių ir tai – tik supaprastinta populiariausio tipo rankinių ginklų amunicijos schema. Nuspaudus nuleistuką, ginklas sprigtu aktyvuoja kapsulę, kuri įžiebia paraką. Jis iš karto užsidega, sukurdamas stiprų išsiplėtusių dujų slėgį, kuris su didžiule jėga išmeta kulką pirmyn. Viskas, žinoma, įvyksta greičiau nei per akimirką.

Tuščio šovinio schema atrodytų beveik taip pat, išskyrus kulką – jos tušti šoviniai neturi. Tuščias šovinys taip pat gali turėti žymiai mažiau parako, nes kam jam jis? Tušti šoviniai gali būti naudojami su įprastais koviniais šaunamaisiais ginklais, nors nedidelių modifikacijų gali prireikti, nes pusiau automatiniai ir automatiniai ginklai naudoja atatrankos mechanizmą kitam šoviniui užtaisyti, o tušti šoviniai sukuria žymiai silpnesnę atatranką.

Tušti šoviniai naudojami ne tik kino pramonėje ar teatre, bet ir pratybose. Be to, kai kurie įrankiai, įskaitant vinių pistoletus, naudoja specialius tuščius šovinius. Na, bent jau technologija ta pati. Yra ir neįgaliesiems pritaikytų golfo lazdų, kurios naudoja mažus tuščius šovinius.

Filmavimo aikštelėje tušti šoviniai naudojami todėl, kad jie sukuria tikrovišką garsą ir atatranką. Ginklas filmo herojaus rankose juda taip, kaip judėtų paleidus tikrą pavojingą šūvį. Net ir žiežirbos yra tikros. Kai nešaudo, aktoriai laksto su guminiais ginklais, kad pargriuvę nesusižeistų savo brangių veidų.

Tušti pistoleto šoviniai – tūtelėse nėra kulkos. (KenAmorosano, Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Pažvelgę į tą šovinio schemą viršuje pastebėsite, kad jei tūtelėje nebūtų kulkos, parakas tiesiog išbyrėtų lauk. Šovinys turi būti uždaras ir tam, kad jame susidarytų pakankamas slėgis energingai parako detonacijai – tam trumpam garsiam pokštelėjimui. Tušti šoviniai uždaromi užspaudžiant tūtelės kraštus ir/arba ją užkemšant kokiu nors popieriaus ar audeklo kamšalu. Nuspaudus nuleistuką, pro ginklo vamzdį išsiveržia dujos arba iššoka tas kamšalas – abu šie dalykai gali mirtinai sužeisti.

Tušti šoviniai yra pražudę ne vieną žmogų. Aktorius Brandonas Lee, legendinio Bruceo Lee sūnus, yra garsiausia tuščio šovinio auka. Tiesa, jį sužeidė tikra kulka, kuri buvo likusi revolveryje po praeito šūvio. Niekas nepatikrino vamzdžio, niekas nepastebėjo ten įstrigusios kulkos ir tuščio šovinio dujos tiesiog išstūmė ją Brandono Lee link.

Dėtuvė (ne apkaba) maitinama tuščiais šoviniais. (Spc. Michael McDevitt, Wikimedia)

Tušti šoviniai žudo ir visai be kulkų. Dažniausiai dėl to, kad žmonės įsivaizduoja, kad jie yra visiškai saugūs. Pavyzdžiui, 1984 metais aktorius Jon-Erik Hexumas nuobodžiavo filmavimo aikštelėje ir nusprendė juokais pažaisti rusišką ruletę su revolveriu su vienu tuščiu šoviniu. Jis manė, kad yra visiškai saugus, bet prispaudus vamzdį prie smilkinio parako dujos neturėjo kitos vietos pabėgti ir stipriai smogė į Hexumo galvą. Kaukolės fragmentai pažeidė smegenis ir, nepaisant gydytojų pastangų, jaunas aktorius po kelių dienų mirė.

Kulka yra tik metalo gabalas – visa šūvio energija yra sugeneruojama degančio parako. Iš nedidelio atstumo ir minkštas kamšalas ar net vien dujos gali būti mirtinai pavojingi. Daugybė žmonių yra žuvę dėl to, kad to nesuprato. Todėl karinių pratybų metu, kai šaudoma tuščiais šoviniais, ginklo vamzdžio gale montuojamas toks prietaisas:

Pietų Korėjos karys pratybose. Jo ginklo vamzdžio gale – specialus antgalis, padedantis ginklui veikti šaudant tuščiais šoviniais ir suteikiantis šiek tiek saugumo. (Republic of Korea Armed Forces, Wikimedia (CC BY-SA 2.0)

Šis daiktas turi dvi funkcijas – didina atatranką, kurios energiją naudoja ginklo užtaisymo mechanizmas, ir susmulkina kamšalą, kad jis nesužeistų karių. Tuo pačiu degančio parako dujų energija išsklaidoma į šalis.

Taigi, tušti šoviniai techniškai nėra visai tušti. Juose mažų mažiausiai yra parakas, kuris gali būti mirtinai pavojingas.

PALIKTI ATSILIEPIMĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia