Kodėl tankų pabūklų viduryje dažnai būna sustorėjimas? Kam reikalingas šis įtaisas?

Kodėl tankų pabūklų viduryje dažnai būna sustorėjimas? Kam reikalingas šis įtaisas?

Pažvelgę į modernius tankus pastebėsite, kad jų pabūklai turi keistą guzą – atrodo, kad vienoje vietoje staiga išauga pabūklo kalibras, nors tai, žinoma, yra neįmanoma. Kas slypi šio sustorėjimo viduje? Kam jis apskritai reikalingas ir kodėl jo neturi naujas rusų T-14 Armata?

Anksčiau, Antrojo pasaulinio karo metu, tankų pabūklų vamzdžiai buvo iš esmės lygūs. Jų paviršiuje dažniausiai nebuvo matyti jokių panašių guzų. Jų nėra ir šiuolaikiniuose artilerijos pabūkluose. Šie įtaisai yra reikalingi tik tankams – jie neleidžia nuodingiems dūmams patekti į tanko vidų.Tai – vamzdžio dūmsiurbis. Jo paskirtis – pašalinti pabūklo vamzdyje šūvio metu susikaupusias labai nuodingus ir karštus parako dūmus. Anksčiau, kuomet dūmsiurbiai dar nebuvo naudojami, po šūvio atidarius pabūklo spyną į tanko vidų plūstelėdavo šie nuodingi dūmai. Tanko viduje kildavo temperatūra, mažėjo deguonies koncentracija ir, savaime aišku, nukentėdavo įgulos darbingumas. Dar daugiau – šiems dūmams reaguojant su ore esančiu deguonimi jie gali užsidegti. Taigi, juos būtina kuo greičiau pašalinti iš pabūklo vamzdžio, kad tankas galėtų šaudyti be didesnių pauzių, o ir įgulos darbo vieta netaptų visai nepakenčiama.

Vamzdžio dūmsiurbis iš tikrųjų yra labai paprastas įtaisas be jokių judančių dalių. (Banznerfahrer, Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Vamzdžio dūmsiurbis yra pasyvus prietaisas – jame nėra jokių ventiliatorių, elektroniškai valdomų vožtuvų ar kitos įrangos. Vamzdžio dūmsiurbis yra tarsi slėginis indas, kurį su pabūklo vamzdžio vidumi jungia kelios skylės. Taigi, pabūklo vamzdžio vidus toje vietoje, kur sumontuotas vamzdžio dūmsiurbis, tikrai neišplatėja – tiesiog ten yra kelios skylės. Priešais pabūklo vamzdžiu labai dideliu greičiu lekiantį sviedinį susidaro aukštas slėgis. Dėl to į vamzdžio dūmsiurbį plūsteli daug oro, kuris ten yra suspaudžiamas. Tuo tarpu už sviedinio susidaro žemo slėgio sritis, todėl sviediniui pralėkus pro vamzdžio dūmsiurbį, iš jo staiga pasišalina suslėgtas oras, kuris tuomet plūsteli į lauką su savimi ištraukdamas ir vamzdyje esančius dūmus. Laiku atsidarius spynai, šiek tiek oro išsiurbiama ir iš tanko vidaus. Viskas arodo maždaug taip:

Vamzdžio dūmsiurbiai veikia maždaug taip. (MaxxL, Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Taigi, tinkamai veikiantis vamzdžio dūmsiurbis užtikrina, kad į tanko vidų nepateks karšti, labai nuodingi parako dūmai. Tai labai paprastas, bet kartu ir efektyvus prietaisas. Tai kodėl jo neturi artilerijos pabūklai? Labai paprasta – kadangi jie nėra uždari, dūmai ir taip lengvai prasisklaido ir didelio pavojaus pabūklų įguloms nesudaro. Vamzdžio dūmsiurbio neturi ir naujas rusų T-14 Armata, tačiau dėl kitų priežasčių.

M1A1 Abrams tankas su aiškiai matomu vamzdžio dūmsiurbiu. (Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps, Wikimedia)

T-14 Armata bokštelyje nėra įgulos narių. Bokštelis valdomas iš tanko korpuso, kuriame bus trys kariai. Kadangi bokštelyje nėra žmonių, tai ir rūpintis jų sveikata nereikia. Tačiau daugelis kitų šiuolaikinių tankų dūmsiurbius turi. Įdomu tai, kad jie per kelis dešimtmečius patobulėjo mažai.

Indų T-54. (Vivek Patankar, Wikimedia (CC BY 2.0)

Dabar skylės, jungiančios pabūklo vidų ir dūmsiurbį, yra pakreipiamos taip, kad oras būtų suslėgiamas ir paleidžiamas efektyviau. Kartais naudojami ir labai paprasti vožtuvai, kurie užtikrina, kad oras į dūmsiurbį pateks tik per artimiausias angas, o pasišalins – per tolimiausias. Dūmsiurbio vieta ant pabūklo ir jo forma yra kruopščiai apskaičiuojama ir išbandoma, kad veiktų gerai, tanko viduje nesikauptų dūmai ir nekiltų gaisro pavojus.Taip pat skaitykite:

10 įdomių faktų apie tankus, kurių galbūt nežinojote;

Ar Šiaurės Korėja kare panaudotų Antrojo pasaulinio karo laikų tankus?

Antrojo pasaulinio karo įdomybės: štai kaip atrodė tankų vairuotojų pozicijos;

Tankų remontas lauko sąlygomis Antrajame pasauliniame kare – mechanikams reikėjo išradingumo;

10 įdomių faktų apie tankus, kurių galbūt nežinojote: ar tanką sukūrė Leonardas da Vinčis, kaip dabar atrodo T-34 iš „Keturi tankistai ir šuo“ ir kas organizuoja tankų biatloną?

10 įdomių faktų apie tankus, kurių galbūt nežinojote: ar tanką sukūrė Leonardas da Vinčis, kaip dabar atrodo T-34 iš „Keturi tankistai ir šuo“ ir kas organizuoja tankų biatloną?

Tankas yra modernių laikų karybos simbolis. Tai – stipriai šarvuota kovos mašina su bokštelyje įtaisytu pabūklu ir vikšrine važiuokle, skirta dalyvauti tiesioginiuose kovos veiksmuose. Tankus dažniausiai galime pamatyti per televiziją ar įvairiuose muziejuose, nors gali būti, kad jūs esate stebėję ir, pavyzdžiui, pervežamus modernius tankus ar netgi jų pratybas. Tačiau ką apie juos žinome? Štai 10 įvairių faktų apie tankus, kurių galbūt nežinojote.

Nodum.lt kiekvieną savaitę pradeda nuo įdomių faktų dešimtuko. Štai praeitą pirmadienį siūlėme paskaityti apie pasaulio greitkelius – kviečiame prisiminti ir šį straipsnį. Na o dabar – apie tankus.Tanką išrado Leonardas da Vinčis? Leonardas da Vinčis per savo gyvenimą nupiešė galybę eskizų, kurie yra tyrinėjami iki šiol. Šis žmogus buvo tikras genijus ir jam priskiriama net ir paties tanko koncepcija. Bet ar tai tiesa? 15 amžiaus pabaigoje Leonardas da Vinčis nupiešė šarvuotą kūgio formos aparatą su ginkluote. Jis į priekį būtų varomas žmonių jėga ir galėtų būti naudojamas pačiame mūšio lauke. Tačiau eskizą patyrinėję žmonės beda pirštu į akivaizdų faktą – viduje telpančių žmonių jėgos neužtektų tokiam sunkiam daiktui varyti, ypač nelygiame mūšio lauke. Tikroji pirmoji tanko koncepcija, turinti visus pagrindinius šios kovos mašinos bruožus (pabūklas, šarvai ir vikšrai) buvo paminėta 1903 metais prancūzų kapitono Léon René Levavasseur.

Leonardo da Vinčio tankas būtų atrodęs maždaug taip. (Wikimedia)

Pirmasis pasaulinis karas ir pirmasis tankas. Karas yra progreso variklis, kad ir kaip liūdnai tai gali nuskambėti. Pavyzdžiui, pirmasis tankas buvo panaudotas Pirmojo pasaulinio karo metu. Jį sukūrė Karališkasis laivynas. Kuomet buvo iškelta idėja sukurti šarvuotas kovos mašinas, sausumos pajėgos nenorėjo taip modifikuoti savo turimų traktorių, todėl projektą įvykdė laivynas. Pirmą kartą britų Mark I tankas buvo panaudotas Somos mūšyje 1916 metų rugsėjo 15 dieną.

Kamufliažo spalvomis užmaskuotas Mark I tankas. (Bain News Service, Wikimedia)

Kodėl tankas pavadintas tanku? Ar patikėtumėte, jei dabar perskaitytumėte, kad tiksliai nežinoma, iš kur tankai gavo savo pavadinimą? Atrodo, tankas yra modernių laikų išradimas, todėl jo pavadinimo istorija turėtų būti labai aiški. Visgi, iš pradžių jie buvo vadinami sausumų laivais, tačiau kai kurie karininkai ieškojo būdų išlaikyti programą paslaptyje. Buvo siūlomas ir vandens pervežėjo pavadinimas, ir cisterna (angliškai, tank). Posėdžio sekretorius pulkininkas Ernestas Swintonas ir pasirinko žodį tankas savo raportui. Kita istorija pasakoja, kad šis žodis buvo vartojamas dirbtuvėse, kad darbininkai nežinotų, ką gamina. Tačiau visų pirmojo tanko kūrime dalyvavusių karininkų pasakojimai šiek tiek skiriasi. bent jau žinoma, kad tankas kilo nuo cisternos – arba posėdžių kambaryje, arba dirbtuvėse.

Pirmieji pasaulio tankai dabar net neatitiktų tanko apibrėžimo. (Avaness, Wikimedia)

Sunkiausias pasaulio tankas. Antrasis pasaulinis karas pagreitino tankų technologijų vystymąsi, tuo metu pristatyta ir mūšyje išbandyta ne viena dabar legendine laikoma kovos mašina. Panzerkampfwagen VIII Maus buvo vokiečių super-sunkiojo tanko projektas. Buvo planuojama pagaminti penkis Maus tankus, tačiau iki Raudonosios Armijos atėjimo spėta užbaigti tik du korpusus ir vieną bokštelį. Panzerkampfwagen VIII Maus svėrė 188 tonas, tačiau mūšyje taip niekada ir nebuvo panaudotas. Palyginimui, M1 Abrams tankas sveria iki 70 tonų.

Panzerkampfwagen VIII Maus Kubinkos tankų muziejuje Rusijoje. (Superewer, Wikimedia)

Kam arbatos? Britų tankai nuo 1945 metų yra aprūpinti, galima sakyti, virduliais. Šie vandens šildymo įtaisai yra skirti maistui ruošti, tačiau dažniausiai yra naudojami arbatai. Britams labai patinka arbata. Dabar panašūs įrenginiai paplito ir kitų šalių šarvuotose mašinose.
Kiek kainuoja tankai? Šiuolaikinis tankas nėra primityvi šarvuota dėžė ant vikšrų. Tai – sudėtingi inžineriniai kūriniai, prikimšti technologijų, reikalingų efektyviai vykdyti kovines užduotis. Nieko keisto, kad tankai yra brangūs. Minėto M1 Abrams kaina gali siekti ir 7,3 milijonus eurų, o vokiečių Leopard 2 – 4,7 milijonus eurų.

Leopard 2 tankas naudojamas nuo 1979 metų. (Bundeswehr-Fotos, Wikimedia(CC BY 2.0)

Ne, tai ne tankas. Ar esate pastebėję, kad kai kurie žmonės tankais vadina visas didesnes karines mašinas? Jei ji turi vikšrus, tai – tankas. Tačiau taip tikrai nėra. Šiuolaikinis tankas turi bokštelį, kuris gali apsisukti 360 laipsnių kampu, pabūklą, storus šarvus ir vikšrus. Tankas yra skirtas dalyvauti mūšiuose ir gali priešakinėse gretose remti pėstininkus. Dažniausiai klaidingai tanku pavadinami įvairūs savaeigiai pabūklai. Jie turi ne tokius storus šarvus, nes dirba toliau nuo fronto linijos. Kai kurie savaeigiai pabūklai neturi ir bokštelio, kuris gali suktis aplink. Kita vertus, reikėtų pasakyti, kad pirmasis mūšyje panaudotas tankas taip pat neatitiko dabartinių šio pavadinimo kriterijų.

Panzerhaubitze 2000 155 mm savaeigė haubica. (Gerben van Es/Ministerie van Defensie, Wikimedia)

Koks tankas naudotas lenkų seriale „Keturi tankistai ir šuo“?  „Keturi tankistai ir šuo“ („Czterej pancerni i pies“) – 1966-1970 metais filmuotas lenkų karinis serialas apie vieno tanko įgulą iš 1-osios Lenkų armijos. Nespalvotas serialas turėjo daug sovietinės propagandos priemaišų, tačiau vis tiek gavo legendos statusą. Siužeto centre atsidūrė sovietinis T-34/85 tankas. Kaip galite įsivaizduoti, vietos kameroms šiame tanke nėra, todėl jį teko, sakykime, palengvinti. Štai kaip jis atrodo muziejuje Poznanėje.

T-34/85 tankas iš „Keturi tankistai ir šuo“ Šarvuotos ginkluotės muziejuje Poznanėje. (Radomil, Wikimedia(CC BY-SA 3.0)

Tankų biatlonas. Jei reikėtų atspėti, kuri šalis organizuoja tarptautines tankų biatlono varžybas, kokį variantą pasirinktumėte? Žinoma, kad tai – Rusija. Nuo 2013 metų organizuojamos varžybos pritraukia labai specifinį dalyvių ratą – praeitais metais varžybose dalyvavo Kazachstanas, Kinija, Indija, Azerbaidžanas, Armėnija, Iranas ir kitos šalys. Aišku, ir pati Rusija, kuri varžybas ir laimėjo. Biatlonu šios varžybos vadinamos neatsitiktinai – įgulos turi įveikti kelis bekelės trasos ratus ir šaudyti į vis toliau pastatytus taikinius.

Pirmojo tankų biatlono dalyviai. (Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia(CC BY-SA 4.0)

Ar prasidėjus karui būtų naudojami ir muziejiniai Antrojo pasaulinio karo tankai? Tikriausiai ne, nes dauguma jų nebėra tinkami jokiam mūšiui. Tačiau Šiaurės Korėja turi veikiančių T-34/85 tankų, kurie tikriausiai būtų panaudoti. Jie nebeatitinka šiuolaikinės karybos standartų, todėl kažin, kaip jiems sektųsi. Daugiau apie tai – šiame straipsnyje.Tiek įdomių faktų šį pirmadienį. Taip pat kviečiame skaityti:

10 įdomių faktų apie pasaulio greitkelius;

10 įdomių faktų apie vėjo jėgaines;

10 įdomių faktų apie sraigtasparnius;

10 įdomių faktų apie motociklus;

10 įdomių faktų apie sunkvežimius;

10 įdomių faktų apie traukinius;

10 įdomių faktų apie traktorius;

Ar Šiaurės Korėja naujame kare panaudotų Antrojo pasaulinio karo laikų tankus? (Video)

Ar Šiaurės Korėja naujame kare panaudotų Antrojo pasaulinio karo laikų tankus? (Video)

Nors pastarosiomis savaitėmis žinių apie tai girdime mažiau, įtampa dėl Šiaurės Korėjos nėra visiškai nuslūgusi. Karo grėsmė yra reali, nors visas pasaulis tikisi, kad tokio kraštutinio problemos sprendimo pavyks išvengti. To tikėtis turėtų ir visi Šiaurės Korėjos gyventojai, nes, vertinant objektyviai, šalies karinės pajėgos neturi jokių šansų pasipriešinti dideliame tarptautiniame konflikte. Situacija atkreipė dėmesį į Šiaurės Korėjos ginkluotę. Negi jie tikrai naudotų Antrojo pasaulinio karo laikų tankus?

Greičiausiai, kad taip. Šiaurės Korėja turi naujesnių tankų, kurie yra galingesni, geriau ginkluoti, turi storesnius šarvus. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad šalyje apie 800 sovietinių T-62. Šiaurės Korėja taip pat pati gaminasi tankus, kopijuodama T-62 konstrukciją – nuo 1980 metų gaminamas Chonma-ho 40 tonų tankas. Jų šalis turi maždaug tūkstantį. Šiaurės Korėjos arsenale turėtų būti ir nemažai kiniškų Type 59, nemažai jų – su rusišku ZSU-57-2 priešlėktuviniu bokšteliu. Taigi, Šiaurės Korėja turi nemažai tankų, kurie yra naujesni ir geresni nei Antrojo pasaulinio karo laikų T-34. Tai kodėl artimiausiame konflikte vėl galime išvysti šiuos dažniausiai muziejuose saugomus tankus?Sovietai iki 1950 metų kovo Šiaurės Korėjai pasiuntė bent 250 T-34/85 tankų. Jau tuomet jie buvo nebe nauji – reikėtų nepamiršti, kad šis vidutinis tankas buvo plačiai naudojamas Antrojo pasaulinio karo metais. Dar daugiau T-34/85 Šiaurės Korėjoje atsirado jau Korėjos karo metu. Visgi, šiame kare daug šių tankų buvo ir prarasta – amerikiečių M26 Pershing, M46 Patton ir britų Centurion tankai buvo kur kas modernesni ir geresni. Tačiau karui pasibaigus likę T-34/85 tankai nebuvo nurašyti. Jie iki šiol yra karinėje parengtyje, paruošti naujam konfliktui. Tai patvirtina ir dar 2012 metais pasirodęs propagandinis klipas, kuriame buvo ir T-34/85 tankas.

Chonma-ho tankas 1992 metais. (Wikimedia)

Niekas tiksliai nežino, kiek T-34/85 tankų Šiaurės Korėja vis dar turi paruošusi kovai. 1996 metais šis skaičius siekė 250, šiuo metu jų neturėtų būti smarkiai mažiau. Tokios izoliuotos šalys retai kada išmeta ginkluotę. O jei bent 100-200 T-34/85 tankų vis dar yra kažkur sandėlyje, jie mūšyje bus panaudoti, ypač jei pasitaikys situacijų, kur Šiaurės Korėjos karininkai nematys didelės priešo prieštankinės gynybos tikimybės.

Sunaikinti T-34-85 tankai 150 metais (Wikimedia)

Kaip būtų panaudotas T-34/85? Greičiausiai kažkur šalia geresnių, naujesnių tankų. Šiaurės Korėja bandys išnaudoti gamtines sąlygas ir pulti iš pasalų. Užmaskuoti tankai galėtų sulaukti, kol priešas pateks į spąstus, o tada juos užverti. Tačiau net ir tuomet Šiaurės Korėja patirtų didelių nuostolių. Ne tik dėl T-34/85 senatvės, bet ir dėl kitų tankų, taktinio pasiruošimo ir begalinio finansinio ir technologinio skirtumo. Šiaurės Korėja tokio karo tiesiog negali laimėti, tačiau, kaip dabar spėjama, jos pajėgos fanatiškai gintųsi, net jei pergalės tikimybė būtų labai menka.

T-34/85 2012 metų Šiaurės Korėjos propagandiniame klipe

 

Šiaurės Korėja nėra vienintelė šalis savo pajėgose tebeturinti T-34/85 tankus. Jų dar galima sutikti Libijoje, Malyje, Namibijoje ir kai kuriose kitose Afrikos šalyse. Dabar šis tankas laikomas lengvuoju ar tiesiog pėstininkų paramos mašina. Savaime aišku, jis jau nebeatitinka šiuolaikinės karybos reikalavimų, tačiau kai kurioms šalims šios istorinės vertybės atsisakyti sunku.Nors tai visai kita tema, ne viena pasaulio kariuomenė naudoja ginklus, kurie buvo sukurti Antrojo pasaulinio karo metais, bet pagaminti dar ne taip seniai.

Antrojo pasaulinio karo įdomybės: štai kaip atrodė tankų vairuotojų pozicijos (Video)

Antrojo pasaulinio karo įdomybės: štai kaip atrodė tankų vairuotojų pozicijos (Video)

Daugybė žmonių karo istorija susidomi dėl ginklų ir technikos. Taip jau yra, kad jų technologijos itin traukia dėmesį. Kadangi visai neseniai publikavome straipsnį apie gražiausius automobilių vairus, nusprendėme pabandyti Jus sudominti ir garsiausių Antrojo pasaulinio karo tankų vairuotojų pozicijomis. Šiame straipsnyje parodysime, kaip jis atrodė ir trumpai papasakosime, kaip šie tankai buvo vairuojami.

Visai neseniai pabandėme surinkti 7 gražiausius automobilių vairus – raginame peržiūrėti šį straipsnį, jei to dar nepadarėte. Tikriausiai pastebėjote, kad Nodum.lt mėgsta Antrojo pasaulinio karo istoriją, todėl nusprendėme pažiūrėti, kaip atrodo garsiausių tankų vairuotojų pozicijos ir jas pateikti jums. Nors karinės technikos muziejuose šias mašinas galima apžiūrėti iš visai arti, pasižvalgyti po vidų gali tik visai nedaug žmonių, todėl tikimės, kad šios nuotraukos ir vairavimo mechanizmų aprašymai jus sudomins ir paskatins daugiau domėtis didžiausio žmonijos ginkluoto konflikto istorija.

 

Mk IV Churchill – sunkusis pėstininkų paramos tankas. Dažnai karo istorijos mėgėjai šio tanko nemėgsta, manydami, kad jis yra per lėtas, nerangus ir kur kas prastesnis už kitus Antrojo pasaulinio karo tankus. Tačiau britai jį vertino – ilgas korpusas teikė priedangą pėstininkams, ilga bazė buvo labai stabili ir tinkama įvairioms kitoms modifikacijoms kurti, o pats tankas buvo labai pravažus.

Mk IV Churchill tanko vairuotojo pozicija (Mapleleafup.net)

Manote, kad jis labai nerangus? Taip, kadangi buvo kuriamas pėstininkų paramai, Churchill išvystė tik 24 km/h greitį, tačiau jis galėjo apsisukti aplink savo ašį (vikšrams sukantis į priešingas puses) ir šaudyti nesustojęs. Churchill tanko vairuotojo pozicija buvo stebėtinai patogi, o pats vairo mechanizmas priminė plačią dviračio rankeną – šis tas retai sutinkamo Antrojo pasaulinio karo tankuose.

Pasižvalgykite po Churchill tanko vidų

Daugiau nuotraukų iš tanko vidaus galite rasti Mapleleafup.net

Panzerkampfwagen V Panther vairuotojo pozicija – čia vairo nematyti.

Panzerkampfwagen V Panther – vidutinis vokiečių tankas. Pantera pasirodė po Tigro ir turėjo kiek modernesnę šarvų formą. Panther tankai savo skaičiumi pralenkė tigrus, buvo greitesni, mažesni ir labai vertinami karių.

Panther Ausf. G jau be matymo angos vairuotojui. (Stahlkocher, Wikimedia (CC BY-SA 2.0)

Panther vairavimo mechanizmas buvo kur kas paprastesnis už tigro, kurį pamatysite vėliau. Pantera buvo valdoma dviem įprastomis svirtimis. Vairuotojas neturėjo daug vietos, tačiau taip buvo visuose tuometiniuose tankuose. Problema buvo dėl labai arti esančių pedalų ir prasto matomumo. 1944 metais pasirodžiusi Ausf.G modifikacija visai neturėjo vairuotojui skirtos matymo angos – vairuotojas tiesiog klausė tanko vado nurodymų ir aplinką stebėjo per sukiojamą periskopą.
Nerestauruotas sovietinio T-34 tanko vidus (Pitkäkaula, Wikimedia(CC BY-SA 3.0)

T-34 – legendinis sovietų vidutinis tankas. Jis buvo giriamas ir jį naudojusių karių, ir jų priešininkų. Teigiama, kad tai buvo vienas iš efektyviausių tankų visame Raudonosios Armijos arsenale, o ir vėliau kurtos mašinos įkvėpimo sėmėsi iš T-34 konstrukcinių sprendimų.

T-34 tankas muziejuje Briuselyje. (Musée Royal de l’Armée, Wikimedia)

T-34 vairo mechanizmas buvo įprastas vikšrinėms transporto priemonėms – dvi svirtys, valdančio kiekvienos pusės vikšrus. Dar karo metu bandymus atlikę JAV kariuomenės specialistai teigė, kad vairuoti T-34 nebuvo lengva. Pasenusi pavarų dėžės technologija ir plieninė sankaba reiškė, kad vairuotojas turėjo būti fiziškai stiprus. Tiesa, su tokiomis išvadomis sutinka ne visi – internete gausu tanko gerbėjų, kurie teigia, kad T-34 buvo valdomas taip pat lengvai, kaip ir kiti to laikmečio tankai.

Vokiško Panzerkampfwagen VI Tiger tanko vairuotojo vieta

Panzerkampfwagen VI Tiger  – bene garsiausias Antrojo pasaulinio karo tankas. Tai – sunkusis vokiškas tankas, dabar dažnai vadinamas geriausiu visame konflikte. Jis buvo didelis, grėsmingas ir gana mobilus. Ir, žinoma, turėjo vieną kiek neįprastą bruožą – apvalų vairą.

Pasižvalgykite po Tiger tanko vidų

Automobilio vairą primenantis valdymo mechanizmas iš tiesų pralenkė savo laiką. Tankas turėjo vairo stiprintuvą, todėl buvo lengvai valdomas. Teigiama, kad vairuotojo pozicija tanke buvo gana patogi, jei netrukdė tai, kad pedalai buvo labai arti vienas kito. Hidraulinis vairo mechanizmas buvo gana sudėtingas, bet efektyvus. Visgi, dviejų rankenų atsisakyta nebuvo – jos buvo įrengtos vairuotojo sėdynės šonuose ir galėjo būti naudojamos tankui vairuoti.

M4 Sherman tanko vairuotojo vieta (Alf van Beem, CC0, via Wikimedia Commons)

M4 Sherman – neabejotinai geriausiai žinomas JAV vidutinis tankas. Jis buvo toks patikimas, kad ir vėlesniuose konfliktuose, kuriuose dalyvavo JAV, jis tebebuvo labai plačiai naudojamas, nepaisant modernesnio, geriau ginkluoto ir šarvuoto M-26 tanko gamybos.

Sherman tanko vairavimo mechanizmas nebuvo kuo nors ypatingas ar unikalus. Rankenos buvo arti viena kitos, o vairuotojas turėjo pakankamai daug vietos aplink save. Nuotraukoje matomoje sėdynėje trūksta atlošo.

M4 Sherman tankas (The shadock, Wikimedia)

Žinoma, šį straipsnį dar galima plėsti ir pildyti. Tačiau tikimės, kad bent jau sudominome šarvuotos technikos ir Antrojo pasaulinio karo istorija.Pora keistai meniškų instrukcinių vaizdo įrašų iš Antrojo pasaulinio karo – kaip sunaikinti priešo tanką? (Video)

Pora keistai meniškų instrukcinių vaizdo įrašų iš Antrojo pasaulinio karo – kaip sunaikinti priešo tanką? (Video)

Tankas tikriausiai yra ta karinė mašina, kurią žino kiekvienas. Dažnai žmonės neskiria tanko nuo tanketės ar savaeigio pabūklo, tačiau būtent žodis „tankas“ jų mintyse nuskamba pirmiausiai pamačius karinės technikos koloną. Antrojo pasaulinio karo metu tankai buvo vienas iš pagrindinių resursų, leidusių siekti pergalės net sudėtingose situacijose. Svarbus buvo ir jų psichologinis poveikis karių dvasiai. Todėl nukauti priešo tankus buvo labai svarbi užduotis.

Nors daugelis įsivaizduoja, kad tankai įprastai kovodavo prieš kitus tankus, dažniau jie ėjo prieš pėstininkus. Jais bandyta prasiskverbti pro priešo linijas, kad iš paskos žygiuojantys pėstininkai čia galėtų vykdyti savo užduotis. Taigi, kariai turėjo būti mokomi naikinti priešo tankus ir prieš juos gintis. Tam buvo rengiamos pratybos, teorinės paskaitos bei kuriami trumpi filmai.Būtent instrukciniai filmukai dabar yra lengviausiai pasiekiama šių mokymų dalis – YouTube portale jų daugybė. Įdomu tai, kad šiuose vaizdo įrašuose matomi kariai elgiasi ir kalba kaip tikri aktoriai, o pats siužetas atrodo labai gerai surežisuotas. Tiesa, kartais juose iš tikrųjų būdavo filmuojami aktoriai. Gali pasirodyti, kad tai ne kariams skirta mokomoji priemonė, o ištrauka iš kokio nors meninio filmo.

Štai vienas iš JAV kariams skirtų mokomųjų filmukų, supažindinančių su tankų naikinimo subtilybėmis. Atkreipkite dėmesį, kad pasakotojas geria alų, vartoja žargoną ir įvairias stilistines kalbos figūras.

Pasikartokime, tai kaip turi būti naikinami tankai? Jei nekalbate anglų kalba, paaiškinsiu. Iš pradžių reikia įsikasti – duobėse sėdintys kariai tankų įguloms yra beveik nematomi ir apsaugoti nuo vikšrų. Priešų tankams priartėjus, reikia atidengti ugnį, priverčiant įgulą užsidaryti mašinos viduje, iš kurios beveik nieko nematyti. Tada dar galima apšaudyti periskopus ir matymo angas, taip dar labiau sumažinant matomumą. Galiausiai ateina laikas šautuvais paleidžiamoms granatoms, o vėliau – ir Molotovo kokteiliams. Svarbiausia žinutė, kurią filmuko herojus kartojo ne kartą – nebėgti. Bėgantys pėstininkai lengviau nukaunami nei tie, kurie lieka pasislėpę savo įkastose pozicijose.

Žinoma, JAV nebuvo vienintelė valstybė, kūrusi instrukcinius filmukus savo kariams.  Štai vienas, kuris buvo rodomas vokiečių pėstininkams.

Jis dar panašesnis į veiksmo filmą, nors buvo susuktas tam, kad būtų rodomas kariams. Jame pamatysite ne tik kulkosvaidžių ir granatų naudojimą, bet ir minų dėjimą tiesiai ant tankų – tai atlikdavo greitai bėgantys pėstininkai.

Šie filmukai buvo kuriami ne tik tam, kad informuotų, išmokytų, kaip susidoroti su priešo šarvuota technika, bet ir tam, kad padrąsintų. Tankai kūrė didžiulį psichologinį spaudimą, nes dažnai atrodydavo beveik neįveikiami. Todėl šiuose filmukuose parodytos didelės iš šautuvų paleidžiamų granatų paliktos skylės, nerealistiškai dideli sprogimai ir kiti įspūdį sukelti panaudoti efektai. Pagrindinė žinutė visuomet buvo ta pati – nebėgti, o stoti į kovą.

Antrojo pasaulinio karo filmukai – labai įdomūs. Kviečiame prisiminti, kaip tuo metu buvo taisomi mūšiuose apgadinti tankai.


Apie Nodum

Nodum.lt - įdomiems skaitiniams skirtas puslapis. Čia reguliariai publikuojami straipsniai apie naujausias technologijas, mokslo pasiekimus, automobilių pasaulio naujienas ir kultūrą, patarimus ir visokias internete aptinkamas įdomybes. Didžiausias dėmesys skiriamas žmonėms, kurie kuria, keliauja, myli savo darbą, įdomioms lankytinoms vietoms ir pomėgiams. Nodum.lt - įvairenybių mazgas, jei veikiate ką nors įdomaus, apie ką norėtumėte papaskoti - susisiekite su mumis per mūsų Facebook puslapį ar elektroniniu paštu - nodum2017@gmail.com.