1944 metai. Žemę vis dar kausto Antrasis pasaulinis karas, žmonės turi daug baimių dėl ateities, laivai pasaulio vandenynuose, atrodo, beveik visada turi ir karinio krovinio. Tų metų balandžio 12 dieną į Bombėjaus (dabar vadinamo Mumbajumi) uostą įplaukė britų krovininis laivas SS Fort Stikine su mišriu kroviniu. Po poros dienų tas laivas sprogo dukart.

Katastrofų istorijos yra labai svarbios. Tai – pamokos, kurių negalima pamiršti. Štai SS Mont-Blanc laivo katastrofa 1917 metais iki pat atominio 1945-ųjų Hirošimos bombardavimo buvo didžiausias žmogaus sukurtas sprogimas. Tuo tarpu gražuolis garlaivis Principessa Jolanda negyveno nė dienos, bet pasiūlė pamokų apie laivo nuleidimo į vandenį procedūras.

SS Fort Stikine – tai Kanadoje 1942 metais pastatytas krovininis 134,54 metrų ilgio laivas. Kanada 1941-1944 metais iš viso pastatė 198 Forto klasės laivus, kurie visi savo varde turėjo žodį Fort, ir lendlizo sąlygomis perleido juos Jungtinei Karalystei. SS Fort Stikine turėjo garo variklį, kuris suko vieną sraigtą – tai nebuvo pats moderniausias ir technologiškai pažangiausias laivas savo eroje. Tačiau jis dirbo, po visą pasaulį gabeno krovinius.

SS Fort Stikine – 134,54 metrų ilgio krovininis laivas. (Wikimedia)

1944 metų vasario 24 dieną SS Fort Stikine išplaukė iš Berkenhedo Šiaurės Vakarų Anglijoje, aplankė Gibraltarą, Karačį ir balandžio 12 dieną atvyko į Bombėjų (nuo 1995-ųjų šis miestas vadinamas Mumbajumi). Laivo triumuose buvo įspūdingai įvairus krovinys – medvilnės rulonai, auksas, mediena, nafta, 1270 tonų sprogmenų, apie 220 tonų torpedų ir kitos amunicijos bei ginklų. Ten netgi buvo Supermarine Spitfire naikintuvas. Beveik viskas šiame krovinyje, galbūt išskyrus auksą, noriai dega ar sprogsta. Laivo kapitonas Alexanderas Jamesas Naismithas prieštaravo tokio mišraus krovinio gabenimui, tačiau Antrojo pasaulinio karo sąlygomis pavojingi kroviniai nebuvo reti.

Jei jau pašiurpote dėl tokio krovinio viename laive, nustebsite sužinoję, kad amunicija buvo sukrauta virš medvilnės. Žalia medvilnė pati savaime yra pavojingas krovinys – ji labai lengvai užsidega ir 1944 metų priemonėmis tokio gaisro gesinimas buvo labai sudėtingas. Be to, SS Fort Stikine į Bombėjaus uostą atplaukė be raudonos vėliavos, kuri įprastai žymi laivus su pavojingu kroviniu. Dėl to šis laivas nesulaukė deramo dėmesio.

1944-ųjų Bombėjaus sprogimas

Balandžio 14 dieną SS Fort Stikine laivas su visu kroviniu vis dar stovėjo prišvartuotas Bombėjaus uoste. Maždaug antrą valandą popiet įgula pastebėjo iš krovinių skyriaus kylančius tirštus juodus dūmus. Suprasdami krovinio pavojingumą, laivo ir uosto darbuotojai skubiai ėmėsi gesinimo. Į SS Fort Stikine triumus buvo pilama šimtai tonų vandens, tačiau darbas buvo sunkus, nes per tirštus dūmus net nebuvo įmanoma pamatyti, kas ir kur tiksliai dega. Prie įkaitusio laivo korpuso burbuliavo Arabijos jūros vanduo, nors gaisro gesinimas tęsėsi beveik dvi valandas. Įsakymas evakuotis buvo duotas tik maždaug 15:50. Po 16 minučių, kai žmonės vis dar stengėsi palikti degantį laivą, Bombėjų sukrėtė milžiniškas sprogimas.

Žmonės bėga tolyn nuo sprogimo vietos. (Wikimedia)

Sprogimas buvo toks stiprus, kad 12 kilometrų spinduliu išdužo beveik visi langai. Tas rajonas, kaip dažnai būna prie senų uostų, buvo tankiai apstatytas, ten buvo daug pramoninių objektų ir visai naujų pastatų. Po kelių akimirkų iš dangaus pradėjo lyti degančiais medvilnės gabalais ir karštu metalu. Teritorija 800 metrų spinduliu aplink sprogusį laivą paskendo liepsnose, bet nuolaužos sukėlė ir kelis lokalius gaisrus lūšnynuose už kelių kilometrų. Teigiama, kad žemės virpesiai buvo juntami už kelių šimtų kilometrų.

16:34, kai į įvykio vietą jau buvo atskubėję pirmieji ugniagesiai ir gelbėtojai, įvyko antras sprogimas, paskleidęs dar daugiau degančių nuolaužų. Šis sprogimas buvo girdimas už 80 kilometrų. Labiausiai išvystytas Bombėjaus rajonas buvo ištrintas iš žemėlapio.

Sprogimai buvo girdimi ir už 80 km, didelė Bombėjaus dalis paskendo dūmuose, kilo daug atskirų gaisrų. (Wikimedia)

Bombėjaus pragaro aukos

Sprogimai sukėlė milžiniškus nuostolius – griuvo pastatai, skendo laivai, sudegė ištisi kvartalai. Katastrofos mastas buvo toks milžiniškas, kad tiksliai aukos niekada nebuvo suskaičiuotos. Teigiama, kad žuvo daugiau nei 800 žmonių, tačiau kiti šaltiniai šį tragišką skaičių stumia arčiau 1300. Daugiau nei du šimtai žmonių, įskaitant SS Fort Stikine įgulą ir su ugnimi kovojusius ugniagesius, žuvo uoste, bet labai daug aukų buvo ir mieste. Apie trys tūkstančiai žmonių buvo sužeisti.

Bet žmogiškieji nuostoliai greitai nesibaigė. Katastrofoje pranyko 50 tūkstančių tonų ryžių ir grūdų, dėl ko Bombėjuje pabudo juodoji maisto rinka. Tai tapo nepakeliamu iššūkiu vargingai gyvenantiems žmonėms. Kaip ir namų praradimas, ypač tankiai apstatytuose lūšnynuose. Skaičiuojama, kad katastrofa turėjo tiesioginės įtakos apie 6 tūkstančiams įmonių, 50 tūkstančių žmonių neteko darbo.

Uosto infrastruktūra kelios dienos po sprogimo. Matomas sunaikintas traukinys. (Wikimedia)

Savaime suprantama, SS Fort Stikine buvo suplėšytas į gabalus, bet toje vietoje buvo ir daugiau laivų. Iš viso katastrofoje metalo laužu virto 13 laivų, dar keli buvo apgadinti, bet po remonto galėjo tarnauti toliau.

Bombėjaus žmonės po šios katastrofos susitelkė. Pakankamai anksti prasidėjo atstatymo darbai, atidarytos atviros virtuvės vargstantiems ir darbininkams, vykdytos labdaros kampanijos.

SS Jalapadma, vienas iš 13 katastrofoje sunaikintų laivų. ( Canada Gov, Wikimedia)

Kas kaltas?

Tyrimas parodė tai, kas buvo akivaizdu – toks mišrus pavojingas krovinys negali būti gabenamas vienu laivu. Ypač be atitinkamos vėliavos, kuri pakoreguotų laivo stovėjimo vietą uoste ir jo krovinio administravimą. SS Fort Stikine krovinys turėjo būti iškrautas greičiau. Be to, įgula kažkodėl nepanaudojo vidinės priešgaisrinės garo sistemos ir ne iš karto kreipėsi į Bombėjaus ugniagesius.

Prie mokyklos už maždaug 5 kilometrų nuo sprogimo centro rastas laivo sraigto gabalas. (Nicholas, Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Tačiau SS Fort Stikine ir laivo kapitonas Alexanderas Jamesas Naismithas nepasirinko šio krovinio patys. Naismithas, kuris irgi žuvo katastrofoje, protestavo ir perspėjo dėl tokio mišraus krovinio pavojingumo. Todėl britų vyriausybė prisiėmė visą atsakomybę ir ėmėsi mokėti kompensacijas.

Beje, tikriausiai atkreipėte dėmesį į tai, kad SS Fort Stikine krovinių skyriuje buvo aukso. Paskutiniai jo luitai toje vietoje rasti 2011 metais – sprogimas juos smeigte susmeigė į įlankos dugną. Vėliau 2011 metais ten aptiktas ir nesprogęs 45 kg sviedinys – stebėtina, kad jis išgyveno tuo du katastrofiškus sprogimus prie jų neprisidėdamas.

PALIKTI ATSILIEPIMĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia